ADVABO

Advocatenkantoor ADVABO: Advocaat Marcelline Van Bosstraeten in Leuven, dat is recht zoals het hoort

Contacteer ons

Over ADVABO Advocatenkantoor Van Bosstraeten te Wilsele nabij Leuven 

Advocaten

Bij ADVABO Advocatenkantoor Van Bosstraeten uit Wilsele, nabij Leuven, krijgt u persoonlijk en correct advies in juridische zaken. Advocate mr. Van Bosstraeten heeft meer dan twintig jaar ervaring en is een deskundig raadsman en erkend bemiddelaar. Ze is als advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en in erfrecht, maar ook voor juridisch advies over andere kwesties kan u bij haar terecht.  Dank zij haar expertise kan zij u ook kwaliteitsvol bijstaan in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Als gedreven en kwaliteitsbewust advocaat volgt Mr. Van Bosstraeten de wijzigingen in wetgeving en rechtspraak in het algemeen, en in het bijzonder voor wat echtscheidingen en erfrecht betreft. Sinds september 2010 is ze ook erkend familiaal bemiddelaar. 

016 440 471

Nice 2 know

Advocatenkantoor

Vanaf 15 december 2020 sluit de Nederlandse “kaasroute”


Roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen “gratis” schenken via een Nederlandse notaris wordt vanaf 15 december 2020 niet meer mogelijk.

Met de “kaasroute” wordt verwezen naar de tussenkomst van een Nederlandse notaris bij een schenking van roerende goederen door Belgen.
Dergelijke schenking in een buitenlandse schenkingsakte moet vandaag niet geregistreerd worden in België. Daardoor is in België geen schenkbelasting
verschuldigd. Als een Belgische notaris een schenkingsakte verlijdt, moet die wel verplicht geregistreerd worden en is schenkbelasting verschuldigd.

Door een wetswijziging moet ook een buitenlandse schenkingsakte vanaf 15 december 2020 worden geregistreerd in België.


Wilsverklaring voor onbepaalde duur


Vanaf 2 april 2020 geldt wilsverklaring bij euthanasie voor onbepaalde duur. Tot nu toe was dat vijf jaar.

Volgens de huidige euthanasiewet kan iedere handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige schriftelijk aangeven dat hij wil dat een arts euthanasie toepast wanneer die arts er zich van verzekerd heeft dat hij
- leidt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
- niet meer bij bewustzijn is;
- en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.
De onbepaalde geldigheidsduur is van toepassing op wilsverklaringen die worden opgesteld of herbevestigd na die datum.


Echtscheiding onderlinge toestemming voortaan altijd schriftelijk


Tot nu toe moesten de echtgenoten die minder dan zes maanden gescheiden leefden bij een EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) een keer naar de Familierechtbank om hun akkoord tot echtscheiding te bevestigen (koppels die al langer dan zes maanden apart woonden, moesten dat al niet meer doen). Voortaan moet niemand nog persoonlijk verschijnen, tenzij op bevel van de Familierechtbank.

Wijziging bevoegdheden Vrederechter


Vanaf 1 september 2018 is de Vrederechter bevoegd voor vorderingen tot 5.000 EUR (in plaats van 2.500 EUR).

Wijziging beschrijf


De Vlaamse regering heeft op 17 maart 2018 het ontwerpdecreet voor de verlaging en vereenvoudiging van de aankoopbelasting (of registratierechten) op woningen definitief goedgekeurd.

Het bekende systeem van klein en groot beschrijf (met een taks van 5 procent of 10 procent) wordt hiermee afgeschaft vanaf 1 juni 2018. Vanaf dan zal een eengemaakt tarief van 7 procent gelden, met een extra korting voor bescheiden woningen. Voor huizen tot 200.000 euro betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro, en krijg je dus een extra korting van 5.600 euro.

Let op: de datum van de onderhandse verkoopsovereenkomst (het “compromis”) bepaalt welk tarief geldt. Als het compromis getekend wordt vóór 1 juni 2018, geldt het oude tarief (10 %). Er wordt dan ook zeer vaak met een wederzijdse koopbelofte gewerkt, die de ondertekening van het compromis (en daaropvolgend de notariële akte) doorschuift tot na 1 juni 2018.

Kraken is vanaf 16 november 2017 strafbaar


Vanaf 16 november 2017 kan er sneller opgetreden worden tegenover krakers.

Een persoon die een bewoond huis kraakt, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 26 tot 300 euro. Degene die een onbewoond pand kraakt (ook een tuinhuis of verplaatsbare garage) riskeert gestraft te worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en een geldboete van 26 euro tot 100 euro of één van deze straffen. Maar het kraken van onbewoonde panden vormt een klachtmisdrijf en zal dus pas strafbaar zijn na een klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht heeft op het betrokken goed.

Door de nieuwe wetgeving zal er snel kunnen worden gereageerd zowel wanneer bewoonde als wanneer onbewoonde panden worden gekraakt. De ontruiming of uithuiszetting kan bijvoorbeeld al binnen de 8 dagen bevolen worden.

Belgisch erfrecht verandert op 1 september 2018


In 2018 wordt het Belgische erfrecht grondig hervormd.

U zal in alle gevallen kunnen beschikken over de helft van uw vermogen (ongeacht het aantal kinderen). Ook zullen erfovereenkomsten mogelijk worden. In extremis betekent dit dat u één of meer kinderen kan onterven, maar enkel als uw kind(eren) hiermee akkoord zou(den) gaan. Ook wat betreft de schenkingen verandert er heel wat: zo zal bijvoorbeeld de waarde van een onroerend goed (huis, grond) vastgeklikt worden op de dag van de schenking, hetgeen vermijdt dat het kind dat het onroerend goed geschonken gekregen heeft voor verrassingen komt te staan bij het overlijden van de ouder(s).

Het nieuwe erfrecht geldt vanaf 1 september 2018.

Bij ADVABO Advocatenkantoor Van Bosstraeten bent u uniek, nooit een nummer.

Contacteer ons